Online 223 uživatelů Přihlášení | Registrace | Zaslat heslo | Prohlížení bez přihlášení

 

Liberalismus - Laissez-faire [ ID: 23492 ] - [ Ekonomika a finance / Co se jinam nevešlo ]
1 / 40
Mini Home
* každý jednotlivec má práva, která jsou nezcizitelná a jeho život má hodnotu
* zásada dobrovolnosti platí ve všech lidských činnostech
* instituce soukromého vlastnictví, smlouvy a vlády zákona jsou nezastupitelné při ochraně lidských práv
* samoregulující se trh, svobodný obchod a dobře definovaný rámec pro zásahy vlády jsou nezbytné pro rozvoj společnosti

"Jediným účelem a smyslem veškeré výroby je spotřeba; a zájmů výrobce se má dbát potud, pokud to vyžadují zájmy spotřebitele. Správnost této poučky je tak naprosto zřejmá, že by bylo nesmyslem chtít ji dokazovat."
Adam Smith

"Dokud budou existovat ochranná cla a zákazy migrace, povinné školy a povinné vyučování, intervencionismus a etatismus, budou stále znovu vznikat konflikty      vedoucí k válečným zápletkám." 
Ludwig von Mises

“Svobodný trh vždy přináší užitek každému jeho účastníku a maximalizuje ex ante společenský užitek. Dochází i k ex post maximalizaci, protože svobodný trh má 
efektivní mechanismus, jak rychle přeměnit očekávání ve skutečnost. S vládní intervencí jedna skupina získává na úkor druhé, a proto nemůže docházet k 
maximalizaci společenského užitku nebo jeho nárůstu.”
Murray N. Rothbard

"Každého člověka jmění se musí hájiti, a kdo se cizího jmení dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest komunista! Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud jest komunismus!"
Karel Havlíček Borovský

"Když se to hýbe, zdaň to. Když se to i nadále hýbe, reguluj to. Když se to přestane hýbat, dej tomu dotaci."
Ronald Reagan

"Subvence se dávají na to, co lidi nechtějí, ale co mít musí. Pokud něco chtějí, zaplatí si to sami"
Sir Humphrey Appleby

"Někteří lidé se dívají na soukromé podnikání jako na dravce, který se má odstřelit, jiní jako na krávu, která se má podojit, ale jen málo je těch, kteří v něm vidí tažného koně, který táhne povoz."
Winston Churchill

Zlatý standard: Petice za poctivé peníze
http://www.zlatystandard.cz/

Liberální Pravicová Strana KLUB Political Compass KLUB
R4IN   11:39:13 11.07.2020
Když neviditelná ruka trhu potřebuje mocnou ruku státu:

"In contrast neoliberalism aims to reduce the size and influence of aspects of the state, increase deregulation and promote private enterprise, with the belief that as the state has less responsibility its financial requirements diminish, resulting in lower taxation rates, which is considered good for economic growth (Harvey, 2010). The resulting theorised economic benefits would trickle down to all, including the poor. The paradox is that rather than requiring a weak state, this ideology needs a strong state primarily to impose, maintain and manage the market within society."

Gary Spolander, Lambert Engelbrecht & Annie Pullen Sansfaçon (2016) Social work and macro-economic neoliberalism: beyond the social justice rhetoric, European Journal of Social Work, 19:5, 634-649, DOI: 10.1080/13691457.2015.1066761
KOGYASZ   14:47:16 22.11.2017
R4IN [ 10:17:50 21.11.2017 ]: Některé argumenty byly bídné již v zárodku (např. řetěz logických úvah, odvozených od svévolně stanovených "axiomů"). Jiné jsou spolehlivě vyvráceny (teorie neúčinnosti státních zásahů). Ale některé jsou nevyvratitelné, např. morální argumentace koneckonců závisí na převažujícím subjektivním cítění.
R4IN   10:17:50 21.11.2017
KOGYASZ [ 15:55:04 20.11.2017 ]: Jako, mrtvá idea je trochu něco jiného, než "byl vyvrácen". Mě spíše zajímá to druhé. Ono, i ideje podléhají módním trendům a po krizi 2008 se dalo čekat, že ekonomie se vrátí spíše ke konzervativnějším přístupům.
KOGYASZ   15:55:04 20.11.2017
PLOSKOLEBEC [ 21:30:54 08.11.2017 ]:  R4IN [ 11:18:43 20.11.2017 ]: Je to mrtvá idea. Bývalí proponenti dnes hájí uzavřené národní ekonomiky. Milton Friedman se zapsal do dějin jako člověk, který pomohl prokázat, že regulováním peněžní zásoby se ekonomika stabilizovat nedá.

Kyvadlo doktrinářské ekonomie se přiklonilo zase na druhou stranu, tentokrát v podání Thomase Pikettyho pod blahosklonným dohledem Josepha Stiglitze. A z této strany také vzejdou příští experimenty... nevyhnutelně?
R4IN   11:18:43 20.11.2017
PLOSKOLEBEC [ 21:30:54 08.11.2017 ]: Byl vyvrácen?
PLOSKOLEBEC   21:30:54 08.11.2017
Přátelé, dlouho jsem tu nebyl, a nemám čas číst, o čem jste si tu povídali.

Už byl v tomto klubu ekonomický liberalismus a laissez-faire přístup totálně vyvrácen ? Přenesli jste se přes to, že trickle-down nefunguje ? Už jste se prokousali Paradise Papers a zjistili, že nikoliv veřejnost vede válku vůči kapitálu, ale kapitál vůči veřejnosti ?

Měl už konečně někdo koule na to, aby řekl, že kapitalismus / liberalismus / laissez-faire bez pořádné regulace jasnými, obecnými a přirozeně autoritativními normami nefunguje ?
KLOP   22:09:15 07.05.2017
sháním jeden comic strip, kdysi ho sem tuším dával finist, je to na oppurnity cost a jsou tam nějací rybáři a maník co vyrábí pruty
KLOP   21:34:51 07.05.2017
IMG:https://i0.wp.com/freedomandprosperity.org/wp-content/uploads/2016/03/Minimum-Wage-Comic.png
KOGYASZ   16:52:14 06.03.2017
KOLAC [ 15:24:12 06.03.2017 ]: Ti se rozzlobí tak jako tak. Upřímně řečeno, odboráři jsou poslední nadějí evropského průmyslu. V okamžiku, kdy si uvědomí, že "zelení" jim berou práci, bude tady síla, která s tím může něco udělat. Pokud se ale nechají svést na falešné cíle (roboti, zahraniční konkurence), tak je to beznadějné.
A v případě, že se tohle opatření realizuje, bude zahraniční konkurence hned dalším terčem. Protože tady se bavíme o mnohem větším rozdílu v nákladech, než co existovalo dosud.
KOLAC   15:24:12 06.03.2017
KOGYASZ [ 22:48:32 05.03.2017 ]: vzbura robotou je buduci problem dalsej generacie teda, ked sa to dosere.

Nasrany odborari zase budu nas problem. takze by som to rad bral po jednom probleme. Snad za nasich zivotou nebude AI az na takej urovni

KOGYASZ   22:48:32 05.03.2017
KOLAC [ 22:10:40 05.03.2017 ]: A co když kvůli tomu nastane vzpoura robotů? "Naše daně, naše důchody!" "No taxation without representation" a tak, znáš to.
KOLAC   22:10:40 05.03.2017
DIZZY [ 00:10:07 28.02.2017 ]: to si pis, roboty sa musia vypalovat aby bolo na vyplne rozumej zakladny zivotny prijem. Inak sa bude znova strielat do odborarov.
DIZZY   00:10:07 28.02.2017
hele, neobolševici už chtějí zavádět daně z robotů
CUTTER   01:01:21 23.02.2017
CUTTER [ 23:53:25 22.02.2017 ]:
k zamysleni taky stoji odkaz na prumyslovou revoluci a to, ze mechanizace i pres obavy lidem praci nesebrala:
"Stroje nahradily sílu našich svalů. To nebylo příliš dobré pro koně, protože koně neměli nic jiného co nabídnout než sílu svalů." - co se stalo se vsema tema konema, ktere nahradily auta a traktory? armady myvaly obrovske jizdni oddily, ktere byly nahrazeny tanky a nakladaky...
no, sli do salamu

takze neodnesli to delnici, ale nepotrebni kone... uvidime kam to povede, az budou nepotrebni lide :15)
DEADMONKEY   00:09:52 23.02.2017
anarchokapitalismus/neoliberalismus je naprosto mrtvý koncept, tento klub by měl zetlít
CUTTER   23:53:25 22.02.2017
pred nejakym casem tu byla diskuse (pokud si to dobre pamatuju) ohledne robotizace, atd.
u nekterych stale prevladal nazor, ze to jen vytvori nova pracovni mista a pojede se dal...

tahle reportaz rozhodne stoji za precteni:
http://blisty.cz/art/85792.html
R4IN   16:09:20 30.05.2016
R4IN [ 16:01:21 30.05.2016 ]:

"Ideologové neoliberalismu jsou přesvěd-
čeni, že k dosažení blahobytu stačí sebezájem
a  vynutitelnost  smluv  a  pravidel  hry  na  trhu.
Sociální stát by pak rádi zlikvidovali ve jménu
„politováníhodného  konzervatismu“;  sociální
transfery státu na principu vynucené solidarity
by měly být zcela nahrazeny filantropií, rozší-
řením dárcovství, v němž je člověk ze sociálně
slabých vrstev společnosti pouhým „objektem“
filantropie či soucitu, a proto vystaven poníže-
ní. Neo-etatistický model „na levici“ staví zase
na vysokém sklonu daňových plátců k solidaritě
a spravedlnosti a na sociální asistenci vykoná-
vané výhradně státem. Sociálně slabí, kterým se
(sice) pomáhá, ale kteří (opět) nejsou respekto-
váni, upadají zákonitě do pasti „reprodukované
závislosti“.  Neo-liberalismus  a  neo-etatismus
mají  společný  výchozí  omyl:  člověka,  který  se
v daném uspořádání nedokáže uplatnit a uživit,
berou bez respektu k jeho osobnosti, jako „ob-
jekt“. Princip nezištnosti v obou krajních mo-
delech  sice  nevymizel  úplně,  ale  byl  vytěsněn
do čistě soukromé sféry: ve veřejném prostoru
„trhu“ ani „státu“ pro něj není místo (Zamagni,
2013 in Bruni, 2013: 10n)."
R4IN   16:01:21 30.05.2016
"Sebe-zájem evolučně se vyvinuvší v sobectví,
které se již necítí být vázáno žádnými morálními
sebe-omezeními, ovšem již přestává fungovat.
Jisté vysvětlení sociální dynamiky pokračujícího
individualismu, utilitarismu a konsekvenciona-
lismu – touto nesvatou trojicí atributů hlavního
proudu ekonomie – poskytují psychologické
výzkumy na amerických univerzitách. Joseph
Stiglitz (2008) upozorňuje na to, že již na ně-
kolika tamních univerzitách empirický výzkum
prokázal, že na studium ekonomie přicházejí
uchazeči – komparativně vzato – sobečtější než
uchazeči o studium jiných společenskovědních
a sociálních oborů. A co hůře: studenti eko-
nomie jsou po absolvování studia svého obo-
ru sobečtější, než když je začali. A tak stojíme
před paradoxem: ekonomie, kterou její někte-
ří představitelé rádi a hrdě označují za „value
free“ – tedy za vědu, na rozdíl od pouhých „hu-
manities“ –, je ve skutečnosti (také) ideologií,
hodnotovou indoktrinací."

„Zištná“ motivace člověka ekonomického vedla v zemích
blahobytu ke vzestupu životní úrovně měřitelné
„kupní silou“ či „hrubým domácím produktem
na hlavu“. Za tento blahobyt však platí lidé ce-
lým stylem života, s jeho tlakem na výkonnost,
stresy z přepracování a z rizik ztráty (dobře
placených) pracovních míst. A tak se nakonec
ti sytí a přesycení cítí subjektivně méně šťastni,
než byli dříve a než jsou lidé v kulturách méně
zaměřených na „zištnou ekonomiku“. K pře-
lomu milénia jeden z protagonistů „ekonomie
štěstí“ R. Lane (emeritus na yale University)
vydal knihu se signifikantním titulem o těch-
to souvislostech: Ztráta štěstí v tržních demo-
kraciích. Můžeme to formulovat i pokusem
o bonmot: člověk ekonomický si „šlape po štěs-
tí“ – tím, že je hledá jednostranně tam, kde ho
natrvalo nikdy nemůže najít.

Lubomír Mlčoch
CUTTER   22:05:28 17.02.2016
DEADMONKEY [ 21:48:33 17.02.2016 ]: nevim jak to ten nekdo myslel, mozna to ponekud prekombinoval...
nebo si mame domyslet veci, ktery nenapsali - to ze lidi ted jdou do koupi bytu snaze nez driv a jak prijde krize, tak lidi budou prichazet o praci...
anebo to sepsali nejaci zbohatlici, kteri ze skupovani nemovitosti ziji, aby jim povl nelezl do zeli ::P
IMG:http://lojza5.sweb.cz/mfdnes.png
1 / 40