Online 284 uživatelů Přihlášení | Registrace | Zaslat heslo | Prohlížení bez přihlášení

 

ŠTKANÍ - UMĚLECKÝ WORKSHOP [ ID: 28542 ] - [ Různé / Co se jinam nevešlo ]
1 / 36
Mini Home
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŠTKANÍ je otevřená skupina mladých lidí, která se zabývá podporou realizace tvůrčích vizí umělecky zaměřených jednotlivců. Hlavním projektem je letní setkání Štkaní, během nějž účastníci tvoří na inspirativním místě s dostatkem materiálového zázemí, a které je založené na dobrovolném lektorství a nepovinné profesionalitě (ti zkušenější z tvůrců neautoritativně předávají své znalosti komukoli, kdo o ně projeví zájem).

KONCEPT

Akce je specifická tím, že předávání zkušeností a získávání respektu u ostatních svou tvorbou a svými názory zde probíhá na bázi přátelství a nenucenosti. Štkaní poskytuje mladým tvůrčím lidem materiál, inspirativní prostor a kontakty s ostatními podobně zaměřenými lidmi. To je velmi cenné v osobnostním rozvoji jednotlivých zúčastněných. Setkají se zcela přirozeně také s upřímnou reakcí na svou tvorbu, konfrontují své názory s názorem jiného stejně starého člověka, a to vše je posune, nasměruje, motivuje k novým rovinám vlastní činnosti. Tím Štkaní pomáhá lidem najít své místo, svou cestu. Lidé, kteří se realizují svou vlastní činností a jsou s tím spokojení, nepodléhají závislostem a jiným škodlivým nečinnostem.
Hlavním smyslem je interakce mezi jednotlivými účastníky a obory jejich tvůrčího zájmu, z nichž byla v minulých ročnících nejvíce frekventována malba, socha, literatura, divadlo, film, fotografie a design oděvů, objevily se ale i nezvyklejší projekty jako např. výroba ručního papíru nebo loutek či instalace objektu ze šrotu. Prožitek společného času a místa dává vzniknout unikátním dílům, jaká ve standardních ateliérových podmínkách nemají obdoby.
Účastníci si z akce odnášejí množství podnětů a zkušeností. Desetidenní soustředění vyúsťuje v celodenní veřejnou prezentaci, na niž se sjíždějí hosté ze všech koutů České republiky. Vzniklá díla jsou vystavována na putovní výstavce (Brno, Zlín, Ostrava, Praha atp.) v průběhu celého nadcházejícího roku, prezentována v médiích na regionální úrovni a archivována na webových stránkách. Letní Štkaní má před sebou již pátý ročník.
Předchozími roky Štkaní prošlo přes sto účastníků a mnoho jich nadále se sdružením spolupracuje, jsou v kontaktu a stále se potkávají. Účastníci často prošli velkým vlastním vývojem a z některých z nich se i díky Štkaní nyní stávají výrazné tvůrčí osobnosti české umělecké scény.

Letní setkání Štkaní 9.–19. 8. 2012Cílem akce je přispět k určitému kulturnímu obohacení obyvatel Nového Města pod Smrkem a samozřejmě i účastníků workshopu. Oblast a historie Frýdlantského výběžku by měla být zviditelněna a originálním způsobem reflektována díky této akci a následným výstavám vzniklých děl. To snad prospěje jak účastníkům workshopu, tak všem místním obyvatelům, kteří se do různých
aktivit během samotného konání zapojí, k čemuž budou mít mnoho příležitostí a budou k tomu citlivě vybízeni.
Oproti minulým ročníkům se chceme více soustředit na místo, na kterém Štkaní proběhne, v duchu koncepce Site specific, rozvíjející předchozí pouze plenérový charakter akce. Nové Město pod Smrkem nás zaujalo jako další z původně sudetských měst se specifickou historií, jehož ojedinělá atmosféra ale není turismem tak poznamenaná jako v případě předchozích Slavonic a Mikulova.
Štkaní se pokusí v tomto místě zanechat svůj otisk. Město je společenství, v kterém lidi k sobě často neváže nic hlubšího, než fakt samotného společného bydliště. Musí žít spolu, ač třeba ani vzájemně komunikovat nechtějí. Štkaní je oproti tomu volné, otevřené setkání, jehož účastníci spolu být chtějí. Společně tvořit. V takovém duchu bychom na město a okolí chtěli působit. Hranice jsou pro nás kulturní křižovatkou, na níž se vše mísí. Zajímá nás tato otevřenost kultur a tradic, proměna chování a přizpůsobení se nutným konvencím. Chceme tento proces zachytit, reflektovat a zviditelnit. Site specific akce je komunitní tvar v dané lokaci. Prostor je využíván novým způsobem. Například stavba bývalé textilní továrny v Novém Městě p. S. bude sloužit jako zázemí pro účastníky a prezentaci volného umění, filmu, divadla, a tak může podnítit zájem o tuto chátrající nevyužívanou budovu.
Úspěchem bude, podaří-li se vytvořit silná výtvarná, divadelní, filmová a jiná díla ovlivněná prostředím Nového Města pod Smrkem, která účastníkům workshopu, obyvatelům města i zbytku republiky umožní seznámit se nebo si připomenout dějinný význam a specifika oblasti, a posunout se ve vývoji svého estetického vnímání o kus dál, ať už jako tvůrce anebo divák.

Fotky továrny, kde budeme tvořit + Fotky domu, kde budeme bydlet


HARMONOGRAM


Podzimní cesta – proběhla 22. 10. Naše první jednání se starostou a zástupci města, obhlídky prostoru, nalezení opuštěné továrny a zaměření naší pozornosti na její využití. Došlo k natočení traileru, který se nyní stříhá. V listopadu proběhne další cesta do NMPS, kdy budeme jednat se správcem továrny o konkrétní podobě průběhu workshopu a zástupci ZUŠ a SVČ „ROROŠ“.

Jarní cesta – březen 2012, lidé, kteří mají předběžně zájem se účastnit, se mohou jet podívat a inspirovat se prostorem, aby mohli více přemýšlet nad jeho využitím ve své tvorbě v létě.

Přihlašování – od 1. 5. 2012

Letní workshop – 9.–19. srpen 2012

Prezentace – 19. srpna 2012 (harmonogram bude přesněn podle obsahu (standardně bývá vernisáž, koncerty, divadlo, promítání filmů, výstava fotek, módní přehlídka apod.), vstup pro všechny návštěvníky je zdarma

Putovní výstavy – září až březen 2012: Brno, Praha, Ostrava, Zlín, Olomouc; pokusíme se oslovit zejména výstavní prostory, na kterých již jsme vystavovali, např. hvězdárnu Zlín, Sál Břetislava Bakaly v Brně, festival Dream factory v Ostravě apod.

____________________________________________________________________________________
Písmák + HL + NYX + Okoun + Totem + Facebook + Google+ + Twitter + Youtube + Rajče
SYSTEM   14:53:59 05.10.2019
Automaticky generovaná zpráva:
Tento klub byl vyjmutý z kategorie Tlející kluby (kluby určené k likvidaci).
VITEX   19:47:02 03.12.2014
NYZI [ 13:22:38 02.12.2014 ]: No, nevim.
NYZI   13:22:38 02.12.2014
VITEX [ 21:12:35 23.10.2014 ]: vždyť Ty jsi předseda! :)
VITEX   21:12:35 23.10.2014
Co se vlastně děje se Štkaním? Ani já už nic nevím.
SYSTEM   19:39:16 03.10.2014
Automaticky generovaná zpráva:
Tento klub byl přesunutý do kategorie Tlející kluby (kluby určené k likvidaci).
V případě zájmu o oživení klubu, kontaktujte prosím administrátora této kategorie: HOFY.
ZOELLE   13:20:45 14.05.2013
PODPOŘTE ZVNIK KVALITNÍHO ČESKÉHO BIJÁKU VÍTKA ZAPLETALA:

https://www.hithit.com/cs/project/86/vyzpytatelne-cesty?variant=a

ZOELLE   01:49:08 28.12.2012
ZOELLE   22:54:36 02.12.2012
ZOELLE   14:46:00 26.08.2012
photos http://stkani.rajce.idnes.cz/
RAJCATKO   20:39:28 21.08.2012
Ahojte, tak letošní Štkaní skončilo, ale i když to nevypadá je čas se podívat co nás čeká dál.


Posíláme Vám hodnocení tohoto týdne a  uteklých přijemných dní. :-) Ti kteří jste se účastnili tohoto ročníku na e-mail přijde wordový dokument. Kde nám můžete dát milou i nemilou zpětnou vazbu na dění na Štkaní 2012!!! Čím více nám toho napíšete, o to víc se snad poučíme. :-) Ti kteří budou chtít být anonymní. Je tady založený email feedback@centrum.cz, a heslo k němu je: zpetnavazba
Zpětná vazba by měla být poslána do 3 dnů před datem Valné hromady!!

Dál mám prosbičku-toto hodnocení přepošlete i krátkodobým účastníkům na které nemáme e-mail, a zároveň nám pošlete na ně nějakou formu kontaktu. Jmenovitě- Mája- na Lucku, a další 3-4 kamarády z Liberce co neznám jejich jména. Michal Turlík- na slováky, kteří přijeli na pár dní (potřebuji se jich na něco zeptat.) A do třetice od Kristýny Kužvartové kontakt na její sestru? A v neposlední řadě Cukr na Josífka?


Je třeba udělat Valnou hromadu do 15. Zaří, než se nám většina rozběhne do světa. Takže v mailu posílám odkaz na DOODLE kalendář, kde jsou navrženy termíny našeho setkání. PROSíM VŠECHNY o VYJÁDŘENÍ DO 7MI DNŮ!!!!  (ODKAZ: http://www.doodle.com/8bt9xmifpfst784w)

Ti kteří se letos neúčastnili a nemají v plánu se účastnit ani Valné hromady...ale i přesto mají pár slov ke Štkaní...ať se vyjádří do Zpětné vazby- Odrážky (co dál se sdružením, jak se chci angažovat), popřípadě nám něco milého nemilého pošlete do mailu.
ZOELLE   08:58:32 13.08.2012
V sobotu také proběhla první projekce filmu Závod ke dnu pro veřejnost v kině, které jsme v Textilaně postavili. Další workshopy proběhnou v pondělí, středu a pátek vždy od 13:00 na náměstí v Novém Městě pod Smrkem, další projekce Závodu ke dnu pro veřejnost 13. 8. (včetně diskuse s rozvojovým expertem Tomášem Tožickou) a 15. 8. Dále proběhnou přednášky Viktora Čecha (kurátora) o využití industiálních budov pro umění a Dagmar Šubrtové o site specific umění v pátek 17. 8.
Účastníci se zabydleli v továrně a věnují se své tvorbě. Prezentace proběhne v sobotu 18. 8., zahraje kapela Vložte kočku.
ZOELLE   08:46:23 13.08.2012
Včera proběhla přednáška pana starosty o technologii tisku v Textilaně, bylo to velmi příjemné... dneska na náměstí workshop tiskátek s hojnou dětskou účastí a večer první projekce Závodu ke dnu. Továrna už je zabydlená a tvorba v plném proudu. Právě se nacpáváme výtečnou večeří a vše zapíjíme pivečkem z naražené bečky - závidíte?
VITEX   15:11:19 08.08.2012
!!!!!!!! Tři výjimečné projekce filmu Vít Janečka Závod ke dnu v rámci artworkshopu Štkaní 2012 v Novém Městě pod Smrkem : 11., 13. a 15. 8., vždy od 18:00 v budově bývalé textilní továrny Textilana. 13. 8. se po filmu zůčastní diskuse Tomáš Tožička. Vstupné dobrovolné. !!!!!!!!
http://stkani.cz/
http://www.csfd.cz/film/304606-zavod-ke-dnu/
http://denikreferendum.cz/autor/17-tomas-tozicka
ZOELLE   15:11:50 15.05.2012
Přihlašování spuštěno tady: http://www.stkani.cz/Prihlaska
VITEX   18:23:58 05.05.2012
Nový design stránek http://www.stkani.cz/
VITEX   16:37:17 09.04.2012
Pozvánka na Štkaní 2012 http://www.youtube.com/watch?v=N9mZSdCHyUs
CUKRIK   12:16:22 03.04.2012
Srdečně Vás všechny zveme na společnou výstavu dvou Štkaňkyň
Martiny a Martiny :)


IMG:http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/554481_10150701904438684_650078683_9412222_190841875_n.jpg
ZOELLE   12:28:15 16.03.2012
kuře se žení
http://kurecisvatba.cz/
ZOELLE   18:14:47 20.02.2012
IMG:http://i.nyx.cz/files/00/00/07/39/739501_753f0007361f1f7efd10.jpg
1 / 36

Prodej a vykup aut