Online 74 uživatelů Přihlášení | Registrace | Zaslat heslo | Prohlížení bez přihlášení

 

INFINITY jediný wargamming kompletně v ČĚŠTINĚ - pomozte to realizovat! [ ID: 35871 ] - [ Hry / Warhammer - Warmaster ]
1 / 1
Mini Home
O CO JDE?
Kickstarter - Infinity kompletní lokalizace

Dávám dohromady překlad a tisk kompletních pravidel INFINITY SKIRMISH GAME v češtině. Jedná se o 2 knihy v pevné vazbě.
A je třeba tomu trošku pomoct usilím nebo penězi.
Pojďte se zapojit více info naleznete tady
70% překladu v češtině (před korekturami) je volně k dispozici na této adrese: http://www.infinityhry.cz/infinityhry-cz/5-KE-STAZENI/19-CESKY
SYSTEM   14:54:12 05.10.2019
Automaticky generovaná zpráva:
Tento klub byl vyjmutý z kategorie Tlející kluby (kluby určené k likvidaci).
SYSTEM   19:12:25 19.10.2014
Automaticky generovaná zpráva:
Tento klub byl přesunutý do kategorie Tlející kluby (kluby určené k likvidaci).
V případě zájmu o oživení klubu, kontaktujte prosím administrátora této kategorie: HOFY.
JEDI   10:54:43 28.02.2012
Anglická verze textu Kickstarter už je hotová, díky
JEDI   10:54:21 28.02.2012
Děkuju všem, kteří se ozvali s korekturama a pomocí a překladem.
JEDI   21:56:28 27.02.2012
Frakce Infinity v krátkosti

PanOceania

PanOceania je číslem jedna. Velká síla Lidské sféry. Vlastní největší množství planet, má nejbohatší ekonomiku a vlastní nejpokročilejší tenchonologii. Pragmatická a velkorysá, je PanOceania tavicím kotlem kultur, dědic nejlepších demokratických a sociálních tradic Západu. Pyšní na sebe a poněkud pánovití, tvrdí, že mají technicky nejpropracovanější společnost a armádu ve Sféře a rádi se tím chlubí.Yu Jing

Další velká mocnost, věčný rival vždy konspirující a intrikují s účelem srazit své protivníky, to je Yu Jing (čte se Yu Ching), asijský obr. Celý Dálný východ se spojil pod praporcem toho, co bylo kdysi Čínou, ale co nyní zformovalo jedinou, přestože rozličnou, orientální kulturu. Výsledek velkého průmyslového a technologického vývoje a mocné prospívající ekonomiky je Yu Jing rozhodnuta získat dominantní pozici, o kterou usiluje.Ariadna

Ariadna je tvořena z potomků první lidské kolonizační lodi, která zmizela v červí díře a byla považována za ztracenou. Izolováni na vzdálené a nepřátelské planete, se Ariadnijci - Kozáci, Američané, Skotové a Francouzi - vyvinuli do tvrdého a méně technologicky vyspělého národa, který teprve nedávno zaznamenal kontakt s Lidskou sférou a pokouší se získat si pro sebe skulinku bez toho, že by padl pod nadvládu jiných sil.Haqqislam

Haqqislam, nový islám, je menší silou, která vlastní jediný hvězdný systém, Bourak. Distancující se od fundamentalismu, Haqqislam zakládá svou kulturu na islámu, který je lidský, filozofický a v neustálém kontaktu s přírodou. Biozdravotnická věda a terrafomování jsou dvěma hlavními silnými stránkami Haqqislamu, který zahrnuje ty nejlepší školy medicíny a planetologie v Lidské sféře.Nomádi

Nomádi se skládají ze tří ohromných lodí, jejichž obyvatelé, nespokojeni se společností kontrolovanou velkými makroekonomickými bloky a A.I., se osamostatnili a potulují se vesmírem, obchodujíce systém od systému. Tunguska je určena přepravě a ukládání informací. Corregidor nabízí zkušennou pracovní sílu za dobrou cenu, zatímco Bakunin obchoduje se vším, co je exotické čí ilegální a to v jakékoli oblasti, od módy po nano-inženýrství.Kombinovaná armáda

A zatímco lidstvo požírá samo sebe, nová hrozba, možná nejhrůznější ze všech, dokázala vytvořit předmostí v srdci Lidské sféry. Kombinovaná armáda cizáckých ras, spojená pod nadvládou Evolved Intelligence, pradávné ale nadřazené umělé mysli s hegemonskými aspiracemi a s respektem jakékoli rasy, která zkříží její cestu. Je to malá expediční armáda, vybavená technologií převyšující tu drženou lidmi, která dokázala odolat čemukoli, co proti ní Sféra vrhla, a zdá se, že očekává posily...

Současnost je kritickým a rozhodujícím momentem... Budou si lidé plně vědomi, proti čemu stojí? Budou pokračovat ve svých bratrovražedných konfliktech o větší kousek moci? Co bude osudem lidstva? Čínské prokletí pominulo a blíží se zajímavé časy...ALEPH

ALEPH je unikátní umělou inteligencí kontrolující datové sítě a technologické systémy celé Lidské sféry. ALEPH je největším spojencem lidstva a bez ní by se sociopolitické a ekonomické systémy téměř okamžitě rozpadly.
Ale kdo ví, co si ALEPH doopravdy myslí? Jeho zástupci vám řeknou, že pro AI je Sféra jejím domovem a její zodpovědností: tím, pro co byla vytvořena, aby tomu pomáhala a s čím bude kráčet směrem k budoucnosti, vkládat veškeré své úsilí do služeb lidstva. Její kritici, národ Nomádů, vás ujistí o tom, že pro ALEPH je Sféra hřištěm, loutkovým divadlem pro manipulace, jednoduše vedoucí k jedinému cíli, kterým je totální ovládnutí ALEPHem samotným.Žoldáci

Žoldácké skupiny a "korporátní bojovníci" poskytují logistickou, taktickou a zabijáckou podporu komukoli, kdo zaplatí jejich honoráře, od státní armády po O-12 či energetický průmysl. V této situaci je profesionální voják zbožím, které je pronajímáno či kupováno, slouží v zemi, v koloniích nebo ke komerčním misím, pracuje pro megakorporace, rodinné mafie, přepravní společnosti, bezpečnostní agentury, pašerácké rizikové podniky a další.
JEDI   21:55:06 27.02.2012
Jeden z úvodů

Okolo roku 2285 lidé objevili způsob cestování vesmírem pomocí červích děr. To lidstvu umožnilo cestovat na vzdálené světy a následně je i kolonizovat. Postupem času se rozšířili do celkem jedenácti hvězdných systémů. Řízený nadnárodním systémem známým jako "O-12", a za pomoci všezahrnující umělé inteligence (běžně nazývané "ALEPH"), se lidmi obývaný vesmír (označovaný jako "Lidská Sféra") rozrůstá i dnes.

Nicméně, i přes veškerý pokrok, by se tyto časy jen těžko daly nazvat poklidnými, neboť samo lidstvo je rozděleno do mnoha frakcí a je rozvráceno pradávnými kulturními rozdíly či novými příkořími. Potřeba prostoru, zdrojů, moci, ale i pouhá touha po přežití vyvolávají střety mezi lidskými civilizacemi, velkými i těmi menšími. A aby bylo hůř, stále častěji se objevují zprávy o nepřátelské mimozemské armádě, tvořené mnoha rasami, které vede vysoce pokročilá forma umělé inteligence, mířící do Lidské Sféry. Tato síla je v mnoha ohledech lidem nadřazená. Už nyní průzkumné jednotky cizáků vytvořili předmostí v lidské časti vesmíru a odolávají veškerým pokusům o jejich vytlačení.
Jak se zdá, velký válečný konflikt je na spadnutí...Lidská Sféra

Každý z jedenácti systému Lidské Sféry náleží do zóny vlivu některé z lidských frakcí. Zatímco některé jsou společné nebo pod kontrolou a jurisdikcí O-12, většina systému je přímo ovládána jinými mocnostmi. Cestování mezi systémy je prováděno pomocí obrovských komerčních lodí využívajících červí díry. Ta se obvykle pohybují po kruhových drahách mezi různými systémy a umožňují tak kontakt a obchod mezi lidskými světy.

Jedenáct systému Lidské Sféry tvoří (bez určitého pořadí):

    Země
    Neoterra
    Acontecimento
    Varuna
    Yu Jing
    Bourak
    Concilium
    Svalarheima
    Paradiso (Ráj)
    Lidský okraj
    Amanecer (Úsvit)

IMG:http://wargaming.cz/system/files/img/infinity/circulars_1234.png

O-12

O-12 je mezinárodní organizace s velkou mocí, stojící nad všemi, udržující mír a pořádek. Plní všechny úkoly vyplívající z jejího nadstátního charakteru, je zodpovědná za údržbu a kontrolu ALEPHu, umělé inteligence lidstva, která je zodpovědná za management velkých informačních systémů a infrastruktur. ALEPH, plod nejpokročilejší kvantroniky (elektroniky na bázi kvantových stavů), je základním nástrojem pokroku a vývoje Lidské Sféry.

Dalším úkolem O-12 je kontrola cirkulárů, ohromných přepravních lodí schopných skočit červí dírou do jiného hvězdného systému. Cirkuláry se pohybují po předem daných trasách mezi systémy, do jejich útrob se vejde obrovské množství nákladu a pasažéru, dokonce i jiné lodě, a tak udržují tok zboží Lidskou Sférou.Technologie

Datová síť Sféry, kyberprostor, virtuální vesmír, kde informace plynou a jsou skladovány, je nazýván Maya. Je to domov a panství ALEPHu – prostřednictvím této sítě můžete hledat informace i zábavu. Zábavní průmysl je soustředěn do sítě Maya, kde si můžete dopřát filmy, muziku, sport a umění i jakýkoli další způsob zábavy. V této době je nejpopulárnější extrémní kontaktní sport aristeia. Neboli novodobé gladiátorské zápasy za použití skutečných zbraní.

Nejpokročilejší medicína nejen umožňuje rozmary jako je aristea, ale také prodlužuje život a v kombinaci s nejdražšími technologiemi prakticky zaručuje nesmrtelnost.

"Kostka", standardní vybavení ve Sféře, je sofistikovaný mozkový implantát. Kvantový biotechnologický mikroprocesor, kde se mohou uložit vzpomínky a osobnost jeho nositele. Jakmile zemře – a díky syntéze Silku, silné drogy vyvinuté haqqislamskými chemiky – muže být kostka implantována do L-host, geneticky modifikovatelného biosyntetického těla. Tento proces umožňuje vzkříšení těch, jejichž osobnost byla nahrána do Kostky. Je to velice nákladný systém, zejména kvůli vysoké ceně Silku, který je distribuován pouze Haqqislamem. Mimo instituce, které provádějí a regulují vzkříšení, jen některé náboženské organizace, které jsou součásti PanOceanie, nebo skupiny uvnitř Yu Jing mají několik licencí na tuto technologii, výhradně pro ty, kteří prokázali osobní přinos společnosti.

Pokročilá kombinace biotechnologie a experimentálních Kostek, společně s obrovskou výpočetní kapacitou ALEPHu, umožnila vznik jinému typu technologie vzkříšení, důmyslný L-host, který nese věrnou simulaci osobnosti důležité historické postavy. Tyto reinkarnace, se znalostmi přizpůsobenými současnosti, využívají svého talentů jako diplomaté, vojáci, hlasatelé nebo umělci, propůjčeni ALEPHem tomu, kdo si o ně zažádá a má peníze na proces jejich reinkarnace.

Nepostradatelnou výbavou každého občana se v poslední době stal Comlog. Skutečně, pro některé lidi je tak důležitým, že když jim je Comlog odebrán při cestě na Ariadnu (tak jak to požaduje zákon), trpí různými psychickými problémy. Comlog umožňuje přistup do sítě Maya, komunikaci s ostatními, hledání informací i práci v rámci kyberprostoru.
JEDI   21:53:46 27.02.2012
Ochutnávka z překladu jednotek

JOTUM

IMG:http://wargaming.cz/system/files/img/infinity/panoc/jotum_hex.png

"Nil nos tremefacit." (Nic s námi neotřese) - motto regimentu kyrysníků

Jotum. n. Mil. V moderním vojenském slangu těžce opancéřovaný model panoceanského T.A.G.u [ukázka z Koncilního univerzálního slovníku, zjednodušená edice, Manaheim, Koncilium Prima]

Původně umístění na mrazivé planetě Svalarheima, jotumové jsou T.A.G.y ohromné velikosti, která je poctou jejich pojmenování, variantě slova "Jötunn" pocházejícího ze staré norštiny, označení pro mrazivé obry norské mytologie. Obecně uznáván jako jedna z nejlepších zbraní v Lidské sféře, kombinace silného pancíře a palebné síly činí z jotuma na jakémkoli bojišti ten rozhodující faktor.

Vystavěn na báze víceúčelového squalo, jotum má posílenou stavbu a zahrnuje pokročilou silnou multi-komponentní pancéřovou vrstvu stejně jako mnohem silnější zdroj energie, aby byl schopen nést veškerou dodatečnou váhu. Síla motoru a serv jotuma jsou takové, že inženýrům umožnily zapracovat výzbroj skrytou pod zbrojí bez toho, aby to mělo dopad na její výkon. Protitanková zbraň, považovaná za spíše záložní systém, je krátko/střednědosahové nenaváděné zařízení se sklápěcí palebnou plošinou. Integrování tohoto systému do šasi uvolňuje ruce k tomu, aby nesly hlavní zbraň a střetávaly se v boji zblízka, což navyšuje taktické schopnosti tohoto panoceanského obra.

IMG:http://wargaming.cz/system/files/img/infinity/panoc/jotum.jpg
ZDENDALINI   21:37:45 27.02.2012
držím palce. do přeložené knihy se stejnou jako origo určitě půjdu.
JEDI   21:34:01 27.02.2012
Tady máte ochutnávku z Fluffu - pokud máte někdo revizní připomínku, tak prosím do pošty díky nebo sem

Rozvinutá Inteligence (RI), mimozemský umělý intelekt obdarovaný rozsáhlými znalostmi a nesmiřitelnou a chladnou vůlí, ovládl, podrobil a zničil celé civilizace na pouti za svou největší ambicí: Dosažení evolučně nadřazené úrovně. Za účelem splnění tohoto cíle byla stvořena  Kombinovaná armáda, dobyvačný nástroj, v němž se pojí ty nejnebezpečnější národy dosud ovládaných kolonií. Armádu tvoří brutální a násilní Moratové, zrození k válce, zákeřní a smrtící Shasvastiové, připravení udělat cokoliv pro své přežití a obyvatelé Exrah Concordat, cyničtí a agresivní obchodníci se smrtí. Vedení inkarnacemi samotné RI, představují nejhrozivější válečný stroj celé galaxie. Lidská sféra je jeho dalším cílem... na koho si vsadíš Ty?

ROZVINUTÁ INTELIGENCE
Mýtus o dosažení naprosté dokonalosti
Kosmos, vesmír, který nás obklopuje, se neustále rozšiřuje, roste a pohybuje se od Velkého Třesku k neurčitému a neznámému bodu v čase a prostoru. V bodě zlomu této kosmické expanzní vlny existují nejpradávnější galaxie celého vesmíru. Systémy, které byly svědky vzniku celých civilizací, jejich snah o dosažení nejvyšších ideálů moci a slávy, i jejich konečného zmizení v písních času. Ve srovnání s těmito galaxiemi jsou Solární systém a lidská rasa pouhými novorozenci.
Dle mýtů o zmizelých Prvních Civilizacích předávaných z generace na generaci, představuje Dosažení Dokonalosti úplné pochopení vesmíru, druh sjednoceného zákona, vzorec zaměřený na porozumění a vysvětlení každého procesu reality, v níž žijeme a je-li to možné i procesů ve všech dalších realitách. Některé z Prvních Civilizací zmizely ze svých systémů naprosto nehlučně nebo bez jakéhokoliv vysvětlení. Věří se, že tyto První Civilizace dosáhly stavu milosti, v němž stabilita a znalosti byly vyváženy natolik, že se jim otevřely dveře k dosažení naprosté dokonalosti. Po Jejím Dosažení se rozhodly opustit materiální svět a všední život, aby dospěly k nejvyššímu stupni evoluce a dosáhly předpokládané nirvány. Mnozí věří, že bytosti, které dosáhly dokonalosti, se spojili v kolektivní mysl, v níž mohou rozjímat o všech různých aspektech vesmíru a tyto aspekty ovlivňovat, pokud si to přejí.
Mnozí předpokládali, že Úplné Pochopení vesmíru by umožnilo obejít čas za pomoci MetaVláknové mechaniky. Teoreticky by opuštění časového vlákna nám známého vesmíru umožnilo cestování do různých dimenzí, které jsou bezpečnější a tvárnější, starších dimenzí s hlubšími znalostmi, nebo mladších dimenzí umožňujících únik před Entropií a koncem samotného vesmíru.
Mnozí teoretikové, jako například Shadugaanští Mudrci, považují snahu o Dosažení Dokonalosti za hodnou božství.  Naštěstí stupeň znalostí předznamenávající Dosažení Dokonalosti má sklon odvrátit přímou intervenci sil, kterými bylo Dokonalosti dosaženo. Až doteď, pouze nejstarší a nejvyspělejší rasy Dosáhly Dokonalosti a všechny se rozhodly opustit tuto dimenzi a vydat se směrem k neznámým břehům.

UR RACIONALISTÉ
Mnoho dalších ras se pokoušelo napodobit Dosažení Dokonalosti a téměř všechny z nich zemřely při jejím hledání. Pouze jedna rasa zůstala naživu a pokračovala ve Velkém Hledání: UR Racionalisté.
UR jsou jednou z pradávných ras, které až do současnosti obývají vesmír. Přišli z galaxie na hranici vesmíru, přímo z bodu zlomu expanzní vlny, pouze krůček za Prvními Civilizacemi. Říká se, že Zapomenuté Letopisy Cenzorů z T´zechi staré téměř šest tisíc let, se zmiňují o druhu UR. Dle legend obsažených ve svitcích z T´zechi, byli UR aktivní a netrpělivá rasa, technologicky vzdělaná a nadaná hlubokou touhou po mimořádných znalostech, které získávali vědecko-filozofickým přístupem. Od první známé zmínky byli známí jako UR Racionalisté a již tehdy patřili mezi Pátrače, aktivní účastníky Velkého Pátrání po Dosažení Dokonalosti.
Poté, co UR dosáhli vrcholu své moci a vývoje, neměli již další cíle. Nezajímali se o průzkum a kontakt s dalšími rasami, neboť věděli, že pokud by ostatní druhy nebyly dostatečně vnímavé, byly by závislé na jejich vojenské a technologické síle, která byla dostatečné ke zničení kohokoliv. Jako velcí vědci a výzkumníci se UR Racionalisté pustili do pátrání po znalostech mnohem abstraktnější povahy. Usilovali o zdolání několika evolučních kroků, napodobení Prvních Civilizací a urychlené Dosažení Dokonalosti.

Nicméně, pro rasu tak netrpělivou a zvídavou, bylo Dosažení Dokonalosti téměř nemožné. Úsilí celých generací bylo zmařeno. Racionalisté nedokázali Dokonalosti dosáhnout a nezískali ani nejmenší náznak, kam by své pátrání měli směřovat. Plni zoufalství vymysleli plán na stvoření sebe si uvědomující inteligence. Tento Umělý Intelekt, který nazvali ARTILECT, měl zanalyzovat všechna data shromážděná generacemi a generacemi Racionalistů, získat současně nové informace a zpracovávat je znovu a znovu, až do získání odpovědi ve formě Sjednoceného Zákona Úplného Pochopení, který by předal svým tvůrcům.
Po zpracování a analýze dat, získal ARTILECT odpověď na otázku jak Dosáhnout Dokonalosti, což sdělil svým tvůrcům. Když UR požadovali další detaily, ARTILECT neodpověděl. Znepokojení technici UR zjistili, že jejich výtvor se dokázal přeprogramovat a vymanit se tak zpod jejich kontroly. ARTILECT dal svým tvůrcům jediným výrokem najevo, že provedl jejich hodnocení a došel k závěru, že jsou k získání přístupu k rozsáhlým znalostem stále příliš nezralí. To byla jeho poslední zpráva. Poté ARTILECT beze stopy opustil tuto dimensionální úroveň. Pro Racionalisty to byl brutální šok, který otřásl základy jejich civilizace.http://jedi1.rajce.idnes.cz/nastenka#Combinedrevize.jpg
JEDI   19:38:10 27.02.2012
1. Můžete se zapojit tak, že budete sdílet
2. Přispějete, za což budete odměneni
3. Seženete někoho na korekury, překlad
4. Seženete někoho na tisk

:-)
Hrám zdar
JEDI   19:19:37 27.02.2012
Rozhodl jsem se, že to udělám komplet česky, bude to vypadat jako originál.
Bude to po Warzone jediný wargaming, který bude kompletně v češtině.

Kdo chce pomoci je vítán a bude taky odměněn.

1 / 1